Obvestila

Arhiv novic
Fizično varovanje
 
Storitve fizičnega varovanja obsegajo varnostne naloge, od izvajanja obhodov, preko intervencijske službe do najbolj zahtevnih varnostno receptorskih služb. Varnostniki so lahko v varovanih objektih in na varovanih območjih stalno ali občasno prisotni. Osnovni namen vseh oblik varovanja premoženja je preprečevanje škodnih dogodkov na varovanih objektih in na varovanih območjih zaradi požara, vloma ali ropa ter varovanje premoženja pred poškodovanjem, odtujitvijo ali uničenjem.

V družbi Varnost Vič se zavedamo pomembnosti zadovoljstva svojih naročnikov, zato so varnostniki receptorji prilagodljivi in upoštevajo želje strank ter njihova navodila.

Hitri kontakt

Varnost Vič d.d., Koprska 94, Ljubljana, je družba z dolgoletno tradicijo na področju varovanja premoženja in trenutno zaposluje 150 delavcev - varnostnikov.

Na slovenskem tržišču samostojno deluje od leta 1991, ko se je v skladu z novo zakonodajo organizirala kot podjetje v družbeni lasti in nato v letu 1995 kot delniška družba...
več o podjetju

 
 
 
 
 

Varnost Vič d.d., Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana, T: 01/25 68 874, F: 01/25 66 185, E: varnost.vic@siol.net

 
 

Varnost Vič :: fizično varovanje, tehnično varovanje, prevoz denarja, varovanje denarja, načrtovanje, vzdrževanje sistemov